Обучението в подготвителните групи

В 75. ОУ „Тодор Каблешков“ се обучават деца на 5 и на 6-годишна възраст. Педагозите са с отлична подготовка и дългогодишен опит. Практиката показва, че децата, които са посещавали подготвителните групи, имат по-висок успех в училище, по-уверени са и се адаптират по-лесно в нова ситуация.

Представяме ви атмосферата в групите на г-жа Бистра Първанова, г-жа Радка Панайотова и г-жа Росица Тимова.