Новият Екокомитет започна работа

Тазгодишният ЕКОКОМИТЕТ на 75. Основно училище „Тодор Каблешков“, който включва ученици от всички пети класове, се събра на първата си среща. Откриването й започна с прекрасна презентация и откровен професионален разказ от г-жа Антоанета Карацанева – съмишленик и важен съветник за екологичните дейности в училище. Децата се запознаха с нуждата от разделно събиране на отпадъци и как правилно да правят това.

Последва разказ на г-жа Виолета Бимбова, която е координатор на проекта, за нуждата от опазване и пестене на водата.

Госпожа Бимбова връчи зелени връзки, отличителен знак на Екокомитета, на Мерая и Любка от 5 „в“ клас, които първи пренесоха идеята за разделно събиране на отпадъци в своите домове, създавайки кашони за хартия, пластмаса и метал, както и отделно място за събиране на капачки.

Очакват се още еко ентусиасти, които да бъдат наградени, а след това снимките, които илюстрират техните усилия у дома, ще бъдат представени във фото-изложба.