Нова видео стена

Нова видео стена краси от днес фоайето на втория етаж в 75. ОУ „Тодор Каблешков“.

Това е още един елемент от модернизирането на нашето училище.