Музиката у нас и по света

Клуб по интереси „Музиката у нас и по света“ с ръководител Людмила Стоянова се доказа като ефикасен модел за възпитаване на толерантност и за привличане и задържане на децата в училище чрез изучаване на ромски фолклор, български фолклор, народни танци. Децата показаха огромен интерес към музиката и с голямо желание посещаваха репетициите. Включваха се активно и с голям хъс изучаваха репертоара. Групата, сформирана от ученици от 2.А клас, имаше изяви на училищно и общинско ниво. Един от най-важните фактори за успеха беше подкрепата на родителите.