МОН и VIVACOM в подкрепа на ученици от 75.ОУ

На 02.04.2020 г. 75.ОУ „Тодор Каблешков“ получи дарени от 11 (единадесет) броя нови таблети Prestigio Wize 3437 4G със SIM карти.
Мобилните смарт устройства, дарени от VIVACOM, са предназначени за включване на ученици в обучение от разстояние, които са в неравностойно положение и не разполагат с нужната техника. Те ще бъдат заприходени като собственост на училището и предоставени на учениците след прозрачен подбор на база социални критерии, училищна посещаемост и успех, както и ангажираност на родителите в учебния процес.
„В момент, в който цялото обществото е изправено пред сериозни предизвикателства, бизнесът е този, който трябва предприеме действия и да се намеси там, където има нужда от помощ. Заедно можем да осигурим равен достъп на всички деца до дигитално образование. Сега се решава бъдещето. Достъпът до образование е висша ценност и право на всеки и нито едно дете не трябва бъде лишено от него. VIVACOM ще продължи да си сътрудничи с Министерството на образованието“, каза главният изпълнителен директор на компанията Атанас Добрев.
Екипът на 75.ОУ „Тодор Каблешков“ благодари за съдействието на Министерство на образованието и науката, защото в тази извънредна ситуация икономическите последствия за семействата на нашите ученици ще са тежки, а това влияе пряко и на мотивацията за учене.
Също така благодарим за ежедневната подкрепа, която ни оказва екипът на РУО – София-град, защото в трудната за всички ситуация не сме оставени сами.
Цялата училищна общност изказва своите благодарности нa VIVACOM за проявената социална отговорност по време на криза и за това, че за част от нашите деца образованието ще се завърне в ежедневието им.