Министър Красимир Вълчев на посещение в 75.ОУ „Тодор Каблешков“

 
На 15.10.2019 г. министър Вълчев бе на планирана визита в нашето училище. По време на срещата той разгледа материалната база, двора и физкултурния салон и обсъди възможности с ръководството за подобрения и изграждането на детска площадка. Министърът бе придружен от д-р Ваня Кастрева, началник на РУО София-град, г-жа Вилма Доминикова, старши експерт „Организация на средното образование“ и г-н Николай Вушовски, заместник-кмет на район „Красна поляна“. Гостите се срещнаха с екипа на училището и проведоха дискусия по проблемите, свързани с учебния процес, приобщаващото образование и обхвата на ученици. Г-жа Лава Коцева, директор на 75.ОУ, сподели свои впечатления от наскоро състоялата се мобилност във Финландия в изпълнение проект „Нашето училище сбъдва мечти“ с № 2019-1-BG01-KA101-061329 на Еразъм+. Бяха обсъдени различни идеи от финлндската образователна система, които могат да бъдат лесно приложени в българското училище. Образователният министър обеща подкрепата си в реализирането на всяка промяна, която може да донесе повече успехи и по-засилен интерес към училището. Д-р Кастрева подари книги с мотивиращи послания, които да зареждат с идеи и оптимизъм педагогическата колегия.