Мерая от 4.в клас трогна всички с неочаквано обръщение

Не е нужен специален повод, за да благодариш на учителите си или да кажеш нащо хубаво и искрено на съучениците си. Мерая от 4.в клас отправи своето послание в един обикновен учебен ден, в часа по английски език.