Лятната академия на „Заедно в час“ и в 75 ОУ в квартал „Факултета“

 

Безплатни занимания по математика, английски език и социални умения ще има и това лято от 28 юли до 13 август в 75.ОУ „Тодор Каблешков“ във „Факултета“.

Десетата лятна академия за успех и забавления се организира при повишени мерки за безопасност, с намален брой участници и някои ограничения в общите прояви и контактите. Ще се обърне специално внимание на учебното съдържание от месеците на дистанционно обучение. За децата билингви от ромския квартал „Факултета“ ще се наблегне върху усвояването на българския език, мотивацията за учене и уменията за общуване.

Предизвикателство за организаторите е контактът с родителите и ангажирането им с образованието на децата. По замисъл и реализация лятната академия е и част от подготовката на новите учители по програмата „Заедно в час“ за практическата им работа в училище от следващата учебна година.

Връзка към статията