Контакти

Адрес:
1373 София, гр. София
район Красна поляна
бул. „Възкресение“ 151

ЕИК: 130807770
МОЛ: Лава Коцева
BG07SOMB91303119896300
BIC: SOMBGBSF

Текефони за връзка:
+ 359 884 087506
+ 359 2 9200136

Имейл:
info-2208075@edu.mon.bg
Facebook: https://www.facebook.com/75.OU.Sofia

Съгласявам се ou75sofia.com да съхранява и използва личните ми данни, изпратени с този формуляр, за да се свърже с мен.
Send Message