Какъв ще стана като порасна?

Много добри познания за видовете професии и тяхното значение показаха децата от подготвителна група 5 годишни „В“ на г-жа Росица Тимова. Макар и съвсем малки, те вече се готвят да станат пълноценна част от обществото и да допринасят за общото благо в бъдеще.