Инициатива за пример

Учениците от 1.“в“ клас, заедно с госпожа Стефани Кирилова, решиха да изчистят новия заграден мултифункционален стадион на 75. ОУ ,, Тодор Каблешков“, за да покажат на по-големите ученици, че трябва и те да полагат усилия и да бъдат единни в името на едно по-добро и чисто място.