Започна въвеждането на униформи в нашето училище

Методическото обединение на трети клас въведе униформи за учениците – тениски и ризи с логото на училището. Всяка паралелка провежда свое обсъждане и гласуване за цветовете, които ще носят децата. Учениците от 3.А клас, с класен ръководител г-жа Мими Иванова, вече облякоха своите училищни фланелки и с радост влизат в час с тях.

С униформи в класната стая са и възпитаниците на г-жа Йорданка Манова от 3. Б клас.

Ликът на Тодор Каблешков е до сърцето и на учениците от 3. В и 3. Г клас с класни ръководители г-жа Татяна Маринова и г-жа Христина Герджикова.

Въвеждането на униформи е отдавнашно желание на нашите ученици. Преди година ученическият парламент проведе анкета с такъв въпрос и резултатът беше категорично положителен.