Започват новите дейности по проект „Успех за теб“

Вече са сформирани групите, в които ученици от начален етап и от прогимназия ще се обучават допълнително по български език и по математика в рамките на проекта „Успех за теб“. Дейностите започват от началото на месец март и ще продължат до края на учебната година.