Елементът Игра® става част от обучението в подготвителните ни групи

Екипът на Worldwide Orphans Bulgaria/ Фондация за децата в риск по света проведе в началото на ноември две въвеждащи обучения с педагози от 75. ОУ „Тодор Каблешков“ за запознаване с програмата Елементът Игра® – авторска програма, която помага на децата да учат, да развиват уменията си и да се подготвят за следващия етап в образованието, докато минават през различни игрови модули. Участваха учители от подготвителните групи, ресурсни учители и психолози, като второто обучение беше съвместно с колеги от 106 ОУ „Григорий Цамблак“.

Срещите преминаха като открит професионален диалог с демонстрации на елементи от методиката и дискусии по конкретни казуси и практически задачи, посветени на ученето чрез игра през призмата на уменията на 21 век. Беше поставен акцент върху силата на позитивния подход, ненасилствената комуникация и ролята на учителя като модел на подражание. Предстои провеждането на първите игровите сесии за най-малките деца в предучилищни групи.