ДО РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ 75.ОУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“

СЪОБЩЕНИЕ

от:  75.ОУ „ Тодор Каблешков”

до: всички родители

 

Умоляваме Ви да съдействате на класните ръководители – свържете се с тях / по GSM или FACEBOOK /, за да може децата ви да се обучават дистанционно.

За да запазим здравето на всички – нека да задържим децата в къщи.

От ръководството