Децата от Подготвителните групи

Представяме ви 6-годишните възпитаници на г-жа Йорданка Костова. По време на заниманията си в ПГ те учат стихотворения и песни, с които са готови да посрещнат пролетта.