Децата имат нужда от добър пример

Време за празници е!

5-годишните герои от подготвителната група на г-жа Даниела Бучинска посрещнаха голямата лятна ваканция с Празник на буквите. Макар да им остава повече от година до постъпването в първи клас, децата вече познават азбуката и казват стихотворения за нея.

Г-жа Бучинска с вълнение представи пред родителите постиженията на своите възпитаници, а в обръщението си към присъстващите припомни, че на децата е нужен най-вече добър пример от страна на възрастните.