Готови за училище – открит урок в подготвителна група

Децата на г-жа Люба Стоименова от подготвителна група 6-годишни „В“ показаха в открит урок, че вече са готови за първи клас. Те разпознаваха и изписваха звукове и букви, съставяха изречения, брояха в прав и обратен ред и всичко това – в чудесна работна атмосфера. Доказаха, че освен знания, имат изградени навици за учене, което е изключително важно за успеха им в училище.