В 75. ОУ „Тодор Каблешков“ се проведе тренинг за директори, организиран от МОН и РУО – София-град

На 22.04.2019 г. в София се проведе пилотен тренинг за „Разработване на модел за тематична проверка за организационна и методическа подкрепа на директори и заместник директори“, организиран от Министерството на образованието и науката съвместно с РУО – София-град, на която бе домакин 75.ОУ „Тодор Каблешков“. Повече от двадесет директори на столични училища представиха добри практики по обхват и задържане на деца и ученици в риск или с опасност от отпадане. Г-жа Лава Коцева, директор на 75. ОУ „Тодор Каблешков“,  посрещна гостите с кратка празнична програма, изнесена от ученици, които подариха на всички по една червена роза под акомпанимента на песента „Една българска роза“. Събитието бе открито от г-жа Соня Мелоян, директор Дирекция „Организация и контрол“ към МОН, която приветства присъстващите ръководители на учебни институции и обеща по-често този тип тренинги и срещи да бъдат осъществявани с цел подкрепа и по-успешно прилагане на добри практики. Изказвания по темата направиха много директори, както и г-жа Вилма Доминикова, старши експерт в отдел „Организация на средното образование“  към РУО – София-град. Г-н Стоян Иванов, държавен експерт в дирекция „Организация и контрол“ , презентира теоретични основания, свързани с нови подходи и форми на работа при осъществяване на контролната дейност с акцент върху взаимодействието и сътрудничеството между всички заинтересовани страни, компетентностен подход и развитие на организационната култура. Директорите бяха разделени в работни групи, които изготвиха предложения за решения и дейности по темата. Тематичната работна среща ще бъде мултиплицирана в още срещи с регионалните управления по образованията в страната.