Викторина по случай патронния празник на училището

На 18.04.2019 г.,в навечерието на партонния празник на 75. ОУ „Тодор Каблешков“, ученици от прогимназиален етап участваха във викторина, свързана с важни моменти и събития от живота на Тодор Каблешков. Младежите и девойките отговориха блестящо на запитванията, показвайки задълбочени познания и цитиране на дела и дати на великия български революционер. Учителката по история Ангелина Янкова и педагогическият съветник Радка Панайотова бяха подготвили разнообразни и сложни въпроси, които учениците ни отговориха с лекота и подробно.