„Последният печели“ – викторина по математика и БЕЛ

Краят на учебната година е време за празнуване на успехите и за нови контакти.

75. ОУ „Тодор Каблешков“ посрещна ученици от 103. ОУ „Васил Левски“ за приятелски двубой по български език, литература и математика. Учениците премериха знанията си, като отговориха на 20 въпроса, изготвени от учителите по тези предмети в двете училища. Въпросите бяха със забавен характер, като идеята беше децата да се запознаят и забавляват, докато демонстрират какво са научили.

Викторината „Последният печели“ стана възможна, благодарение на проект „Подкрепа за успех“.

Изх. № РУО1-25039/29.06.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-215/01.06.2022 г. на МОН с вх. № РУО1-20506/01.06.2022 г., Ви уведомявам, че на 30.06.2022 г. от 11:00 часа в сградата на 75. ОУ „Тодор Каблешков“ ще се проведе междуучилищна дейност по проект „Подкрепа за успех“ с ученици от 103. ОУ „Васил Левски и 75. ОУ „Тодор Каблешков“. Програмата включва викторина.

Приложение: Програма за междуучилищна дейност по проект „Подкрепа за успех“ с участието на ученици от 103. ОУ „Васил Левски и 75. ОУ „Тодор Каблешков“