Ваня Кастрева: „Може да създадете иновация от добрия опит на Израел“

Началникът на РУО-София Ваня Кастрева гостува в 75. ОУ „Тодор Каблешков“, за да се запознае с постиженията на учениците и с приоритетите на педагогическия екип за развитие на училището. Децата ни я посрещнаха с прекрасни песни, танци и стихотворения. Беше представена презентация за посещението на наши учители в Израел през месец май и бяха обсъдени добрите практики, видени там. Според г-жа Кастрева успешният опит може да бъде пренесен у нас като иновация, която нашето училище да приложи.

В срещата участваха кметът на район Красна поляна Иван Чакъров с част от своя екип, както и председателят на „Международна фондация България“ Яков Джераси, който е ключов партньор във водещите проекти на 75. ОУ „Тодор Каблешков“ и организира посещението в Израел.

През месец май 2022 г. директорът г-жа Лава Коцева и учители от 75. ОУ „Тодор Каблешков“ посетиха училището „Биалик Рогозин“ в Тел Авив. То е единствено по рода си в Израел. Учениците и учителите в него са от над 20 различни националности. Повечето деца са бежанци, говорят на различни езици, което превръща в предизвикателство учебния процес. Училището работи с множество доброволци, които помагат на учениците през целия ден – в часовете и в извънкласните занимания. Активни партньори са полицията, различни институции и външни организации. Това помага в училището да няма трайно отсъстващи деца. Работи се активно с децата в риск и с извършителите на противообществени прояви. Учителите от 75. ОУ „Тодор Каблешков“ посетиха и училището „Офек“ в Daliyat al-Karmel, близо до Хайфа, където се обучават деца от малцинството на друзите. Там бяха представени интересни подходи за многоезично обучение и работа с деца със специални образователни потребности.

Посещението в Израел беше организирано от МОН по идея и със съдействието на Яков Джераси, председател на „Международна фондация България“.