Арт инсталация с призив да пазим океана чист и да съхраним живота в него

Всяка година на 22 март милиони хора по света насочват вниманието си към проблема с опазването на най-ценната течност на Земята. Ние посрещнахме Деня на водата с художествена инсталация, посветена на световния океан и все по-голямото му замърсяване, от което страдат всички водни обитатели. Идеята и красивата й реализация са дело на г-жа Виолета Бимбова-Туфан, г-жа Йорданка Мирчева-Гайдаржи и техните възпитаници от екологичните клубове по интереси. Ученици от 5, 6 и 7 клас нарисуваха рисунки, посветени на темата и по-точно на нуждата от пестене на вода и нейното опазване. Изрисуваха също кръговрата на водата, който пази жива нашата планета. Информационно табло, оформено като мисловна карта, показа колко вода харчим за обикновените ежедневни дейности и за производството на стоки.